20 Czerwca 2014

Film Oficyna Skarbowa

Na podstawie inwentarza Tykocina z 1771 r.