25 Wrzezśnia 2020

Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast

Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast powstała w 2013 roku z inicjatywy mieszkańców domu przy Placu Czarnieckiego 10.


Celami statutowymi fundacji jest:

 

1. Dokumentacja, ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, społecznego i urbanistycznego Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem małych miast jako ważnego elementu europejskiej tożsamości poprzez działania na szczeblu lokalnym, krajowym i  międzynarodowym; podejmowanie i wspieranie badań naukowych oraz działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej w małych miastach;


2. podejmowanie działań na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju Tykocina opartego na wartościach kulturowych miasta; wspieranie życia kulturalnego Tykocina, stwarzanie warunków do rozwoju aktywnej turystyki, ratowanie przed zniszczeniem, zabezpieczenie i ochrona cennych aspektów kultury materialnej, społecznej i przyrodniczej Tykocina; promocja Tykocina i Podlasia na forum krajowym i arenie międzynarodowej;


3. podejmowanie działań na rzecz stworzenia ośrodka działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej w zabytkowego Domu przy Placu Stefana Czarnieckiego 10 w Tykocinie.

 

 

Wesprzyj naszą działalność!
  

Konto bankowe Fundacji Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast: 

 

06 1140 2004 0000 3502 8100 5130