20 Grudnia 2014

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na 2014 rok w dziedzinie opieka nad zabytkami


12 kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone historii i urbanistyce Placu Stefana Czarnieckiego w Tykocinie. Prelekcje wygłosili Iwona Górska i Grzegorz Ryżewski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Białymstoku. Spotkanie było także okazją do dyskusji nad problemami związanymi z ochroną dziedzictwa architektonicznego Tykocina.