28 Lipca 2020

4 Ul. 11 Listopada 40 = DOM NIE ISTNIEJE

 Dom zorientowany szczytem do ulicy. Ściany zewnętrzne są bielone, obite papą. Dach dwuspadowy, kryty jest eternitem. Okna drewniane, ościeżnicowe, z sześciokwaterowym podziałem wewnętrznym. Drzwi zewnętrzne z desek, z zapadkowym zamkiem i ozdobną, kowalską wykładką. Wnętrze dwutraktowe, złożone z dwóch izb, kuchni, sieni i komory. Z uwagi na to, iż budynek nie jest zamieszkały jego wyposażenie jest bardzo skromne, zachowanych jest kilka mebli, w tym ciekawa dwudrzwiowa szafa. Budynek niezamieszkały od 12 lat, kiedy zmarła jego ostatnia lokatorka Helena Oleńska.