8 Wrzezśnia 2007

Współczesność

fot. Maria Markiewicz i Katrzyna Kuzko