28 Lipca 2020

10 Ul. Jordyka 4

Dom wybudowany około 1930 roku przez Leona Wysockiego. Po wojnie zamieszkiwały go rodziny dwu braci, Franciszka i Ludwika Wysockich. W latach sześćdziesiątych zmieniono częściowo pokrycie dachu z dachówki ceramicznej na betonową. Ostatnim mieszkańcem domu był Franciszek Wysocki, który zmarł w 2011 roku w wieku 91 lat. Dom usytuowany szczytem do ulicy, wraz z sąsiednim budynkiem nr 6 oraz już nieistniejącymi kilkoma innymi tworzył charakterystyczny zespół drewnianej zabudowy z obiektami usytuowanymi szczytem do ulicy. Posiada ściany o konstrukcji sumikowo-łątkowej i zrębowej, w narożach belki łączone zamkiem na jaskółczy ogon. Powierzchnia ścian bielona białą glinką. Szczeliny między belkami wypełnione są mchem. Dach dwuspadowy, kryty od strony ulicy dachówką ceramiczną, od strony ogrodu cementową. Wnętrze dwutraktowe, szerokofrontowe. W kuchni kaflowy trzon kuchenny, z kapturem. Z uwagi, iż obecnie dom jest niezamieszkały znajduje się w złym stanie technicznym.