10 Wrzezśnia 2010

Podziękowania

Podziękowania dla animatorów Festiwalu Domu 2010

 

Przesyłamy serdeczne podziękowania i wyrazy sympatii tym wszystkim, którzy zaangażowali się w  realizację  Festiwalu Domu 2010. 

Panu Zbigniewowi Pogorzelskiemu oraz  pani Ewie Wroczyńskiej - opiekunowi historycznemu imprezy - serdecznie dziękujemy za informacje dotyczące przedwojennej sieci handlowej ulicy Złotej.

Składamy podziękowanie rzemieślnikom tykocińskim, panu Andrzejowi Malikowskiemu i panu Józefowi Zalewskiemu za udostępnienie festiwalowej publiczności swoich warsztatów pracy, warsztatu pozłotniczego i cholewkarskiego.

 Za przeprowadzenie  krawieckich warsztatów kostiumologicznych, w  których uczestniczyło kilka pokoleń tykocinianek i przepiękne tkaniny jesteśmy wdzięczni pani  Monice Jakubiak z  Warszawy. Kierownikowi Biblioteki Publicznej przy Placu Czarnieckiego, pani Marcie Sokólskiej dziękujemy za pomoc w realizacji tych warsztatów od strony techniczno-organizacyjnej.  Pani Anecie Harasimowicz i panu Romanowi Pawłowskiemu dziękujemy za wsparcie i  pomoc, szczególnie w organizacji warsztatów krawieckich i atelier fotograficznego (kostiumy!). 

Szczególne podziękowanie składamy Tadeuszowi Świętorzeckiemu za wszechstronną pomoc organizacyjno-techniczną, a przede wszystkim za instalację oświetleniową przedwojennych szyldów, zaś Januszowi Kozłowskiemu  za reżyserię Nocy Wielkiego Sezonu, montaż zdjęć mieszkańców dawnego Tykocina, pełni podziwu dla jego znakomitego aktorstwa podczas trzykrotnego (  aż do utraty  głosu) czytania prozy Brunona Schulza w „sklepach cynamonowych” na Złotej. Za udział w nocnym plenerze plastycznym dziękujemy pani Oldze Baczewskiej.

Dziękujemy pani Hannie Gładysz za otwarcie Galerii na Placu Czarnieckiego czynnej do późnych godzin nocnych, Marcie Sadowskiej z zakładu fryzjerskiego na Złotej 13  za fryzury retro, personelowi Sklepu Kolonialnego przy ul. Złotej 1 i jego kierowniczce, pani Katarzynie Truskolaskiej za przedwojenną elegancję i szyk  niepowtarzalnych kreacji, a pani Iwonie Toczydłowskiej i  pani Halinie Trypuć za prowadzenie cukierni ( pyszna szarlotka, kawa i herbata owocowa) na Starym Rynku.  Szczególnie jesteśmy zobowiązani państwu Janowi i Irenie Konopkom z domu  Złota 5 za udostępnienie prywatnego salonu niezliczonym gościom odwiedzającym atelier fotograficzne, za pomoc, życzliwość i wielkoduszność  ( ...dywan zabrudzony czarną farbą). Słowa podziękowania kierujemy też do pana Jarosława Wnorowskiego za udostępnienie dla działań plastycznych domu przy ul. Złota 15  oraz wszystkim mieszkańcom ulicy Złotej za możliwość wykorzystania płotów, murów, ścian i okien domów do zawieszania zdjęć,  plakatów i szyldów.

 Gorąco dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Tykocin: panu Burmistrzowi Krzysztofowi Chlebowiczowi  za sponsorowanie festiwalu i udostępnienie budynku dawnego zakładu kaletniczego przy Złotej 12 dla działań plastycznych, fotograficznych i  teatralnych, a pani Małgosi Ostrowskiej za pomoc w przygotowaniu gazety festiwalowej. Za życzliwe potraktowanie naszych działań dziękujemy panu Stanisławowi Ostrowskiemu, dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Białymstoku Oddział w  Tykocinie.

Wyrazy sympatii i  podziękowania kierujemy do naszych Partnerów: dyrektora Tykocińskiego Centrum Kultury i Sportu, Tadeusza Wądołowskiego oraz do pani Marzeny Pisarskiej-Kalisty, kierownika Muzeum w Tykocinie i do pracowników tej placówki.  Filmotece Narodowej dziękujemy za udostępnienie dla festiwalowej publiczności  znakomitego filmu „Sanatorium pod Klepsydrą” W.Hasa – podziękowanie dla Justyny Jabłońskiej  ( również za jej stylową aranżację plastyczną lokli na Złotej). Konradowi Domaszewskiemu wyrazy uznania za videoclip festiwalowy, a Magdzie Zatorskiej za wnikliwą redakcję wszelkich festiwalowych materiałów- od afiszów imprez po artykuły festiwalowej gazety.

Za przeprowadzenie plenerów fotografii otworkowej – w tym warsztatów dla dzieci, cieszących się wielkim powodzeniem i  za przygotowanie wystawy „Miasto manekinów” składamy wyrazy uznania grupie fotografii otworkowej z Warszawy „Otwór w Mieście” jak również wszystkim ogranizatorom, członkom Fundacji  Centrum Badań nad Historia i  Kulturą Małych Miast  jak i  młodym plastykom z Tykocina, Warszawy i  Łodzi(Magda Papiernik, Piotr Pasiewicz, Igor Rudziński). Szczególne słowa uznania należą się Ani Kulikowskiej za zangażowanie w przygotowanie festiwalu (zapowiedzi w mediach, informowanie mieszkańców ul. Złotej), asystowanie pani Monice Jakubiak i otwarcie atelier fotograficznego wraz z Grzesiem Rudawskim przy Złotej 5, a  Pawłowi Kwiatkowskiemu za projekty  banerów, plakatów, afiszów i  zaproszeń festiwalowych oraz za graficzną szatę naszej festiwalowej gazety.

Szczególne podziękowania dla Agnieszki Adamek oraz Rafała Andrzeja Głombiowskiego (Agrafka Film) za realizację filmowej dokumentacji Festiwalu.

 

Mamy nadzieje, że posiadając tak silny sztab  ludzi festiwalu przystąpimy już niebawem do przygotowań V-tej, jubileuszowej edycji Festiwalu Domu 2011.


Z festiwalowym pozdrowieniem

                                                                                                                                                                                                                            Organizatorzy