11 Listopada 2021

Światełka pod pomnikiem Orła Białego