20 Lutego 2019

Film "Zych Bujnowski - przywracanie pamięci" w TVP Białystok

Film został zrealizowany w galerii Zycha Bujnowskiego mieszczącej się w odbudowanym Domu Talmudycznym i w plenerze zimowego Tykocina. Pokazuje prace zmarłego przedwcześnie wybitnego artysty, miejsca z nim związane oraz niezwykłą historię ratowania jego zapomnianej i rozproszonej spuścizny przez tykocińskich nauczycieli, Alicję i Czesława Matusiewiczów.