1 Czerwca 2018

W 100 rocznicę śmierci Maksymiliana Kizlinga

Na kamieniu są tylko cztery słowa: KISSLING, a na dole - Rest in Peace. Nie ma nie tylko dat, czy choćby lat urodzenia i śmierci, jak to jest tutaj powszechne, ale również imion. Szary granit jest w doskonałej kondycji, czysty, nie porośnięty mchem. Nie wiadomo, czy jest ktoś, kto tu czasem zagląda, ale kamień wygląda dość świeżo. Razem z Maksymilianem Kizlingiem pochowani są również jego synowie, Ludwik i Antoni. Na rzymsko-katolickim cmentarzu Św. Jana w Nowym Jorku pochowani są polscy i włoscy emigranci, którzy przybyli tu w końcu XIX wieku.