23 Listopada 2016

Zajęcia z architektury krajobrazu

Maria Markiewicz. 23 listopada Tykocin i Dom odwiedziła grupa studentów z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ramach terenowych zajęć z architektury krajobrazu w aspekcie regionalnym. Tematem zajęć, które prowadził dr Dan Wołkowycki, była historia Tykocina oraz przemiany krajobrazu historycznego i przyrodniczego. O historii  rodziny Kizlingów, architekturze domu i ogródkach opowiadała Maria Markiewicz.  Dr Dan Wołkowycki zwrocił uwagę na funkcjonalne i krajobrazowe zmiany Placu Czarnieckiego pierwotnie funkcjonującego jako rynek.  W latach 30-tych XX w. posadzono na placu drzewa i zaprojektowano przebudowę rynku na zielony skwer, co w pełni zostało zrealizowane w latach 50-tych. Te n park miejski Tykocina zniknął  podczas wichury w 1992 roku. W tej chwili funkcja placu nie da się wyraźnie sprecyzować...