21 Kwietnia 2024

Zasłużona dla Kultury Polskiej

18 kwietnia br podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zamku Królewskim w Warszawie odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymała Maria Markiewicz, Członek Zarządu Fundacji Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie – za czterdzieści lat aktywnego społecznego zaangażowaną w działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków miasta Tykocina, w szczególności architektury drewnianej.