15 Lutego 2021

Waży krok dla zachowania architektury drewnianej Tykocina


Uchwałą Rady Gminy  na 2021 rok zostały przyznane środki na na dofinansowanie  dokumentacji projektowej  remontu domu przy Placu Czarnieckiego 10  w  wysokości 10 000 zł. Koszt ogólny dokumentacji wynosi 12 000 zł. Wykonanie projektu remontu umożliwi  kontynuowanie rozpoczętych w poprzednich latach prac rewitalizacyjnych, mających na celu zachowanie substancji zabytkowej obiektu i  całoroczne udostępnianie go zwiedzającym. 

 

Serdecznie dziękujemy członkom Rady ora z Panu Burmistrzowi Tykocina!