13 Lipca 2023

Studenci Politechniki Białostockiej dokumentują zabytkową architekturę drewnianą Tykocina

Studenci Politechniki Białostockiej spędzili dziś w Tykocinie pracowity dzień, dokumentując  zabytkową architekturę drewnianą Tykocina w  ramach praktyk wakacyjnych.  Obiektem prac były trzy domy mieszkalne i dwa budynki gospodarcze na terenie całego Tykocina. Obiekty wytypowało Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie.  Organizatorzy praktyk dziękują serdecznie właścicielom domów za ich udostępnienie, życzliwość i pomoc podczas prac pomiarowych. W październiku wyniki pracy studentów zostaną zaprezentowane na plenerowej wystawie przy Placu Czarnieckiego.