23 Czerwca 1928

Zygmunt Bogdanowicz

Zdjęcie znanego aptekarza tykocińskiego, Zygmunta Bogdanowicza w młodym wieku, oryginała i eleganta.  Zygmunt Bogdanowicz ukończył  wydział chemii w Kijowie i powrócił do domu rodzinnego w Tykocinie, gdzie do końca życia prowadził praktykę aptekarską. Pracował w aptece przy Starym Rynku wraz żydowskim aptekarzem Aaronem Liba, który zginął w zagładzie Żydów tykocińskich w 1941 roku. Zdjęcie z archiwum rodzinnego Zygmunta Kościelskiego.

 

Zygmunt Bogdanowicz graduated from pharmaceutical studies in Kiev and returned to his family home in Tykocin, where he continued to practice pharmacy until the end of his life. He worked in a pharmacy at the Old Market together with Jewish pharmacist Aaron Lib.

 

133BW2a.jpg