24 Kwietnia 1960

1960 Zdjęcia Czesława Matusiewicza/ Czesław Matusiewicz photographs

Czesław Matusiewicz był nauczycielem fizyki  w szkole podstawowej w Tykocinie i społecznym opiekunem zabytków. Zabiegał o zachowanie i przywrócenie społeczności  Lamusa Zygmunta Glogera i zabytkowego zespołu budynków w Jeżewie. Przyjaciel Puchalskiego i entuzjasta jego fotografii przyrodniczej, Matusiewicz sam sięgnął po aparat fotograficzny i osiągnął znakomite rezultaty jako dokumentalista Tykocina lat 60-tych i 70-tych, jego uliczek, zabytków, zakątków nieuregulowanej Narwi i portrecista mieszkańców miasteczka  fotografowanych przy codziennych zajęciach. Tykociński krajobraz widział też przez pryzmat obrazów Zycha Bujnowskiego, którego był entuzjastą. Wykonywał zdjęcia czarno-białe, które własnoręcznie wywoływał w ciemni zorganizowanej w tutejszej szkole na użytek szkolnego koła fotograficznego. Na zdjęciach Czesława Matusiewicz zachował się Tykocin prawdziwy i pełen życia, nad naturalną i zapierającą dech swym pięknem rzeką. Na wystawie prezentowanych jest ponad 400 fotografii wykonanych przez Czesława Matusiewicza.

 

Czesław Matusiewicz was a physics teacher at a primary school in Tykocin and a social guardian of monuments. He sought to preserve and restore the community of Lamus Zygmunt Gloger and the historic complex of buildings in Jeżewo. he himself reached for the camera and achieved excellent results as a documentary maker of Tykocin in the 1960s and 1970s, his streets, monuments, nooks of the unregulated Narew and the portraitist of the town's inhabitants photographed during everyday activities.