28 Kwietnia 2014

Plenery studenckie

W latach 70-tych XX w. Tykocin staje się znaną miejscowością odkrywaną przez turystów przyciągającą historycznym klimatem i przyrodą Narwi. Podczas letnich miesięcy do Tykocina zjeżdżają studenci z całej Polski. W latach 1974-1978 odbywa się w Tykocinie  Wakacyjna Akademia Kultury Studenckiej (WAKS) oraz plenery Wydziału Architektury Politechniki  Warszawskiej.


In the 70s of the 20th century, Tykocin becomes a famous place discovered by tourists, attracting with the historical climate and nature of the Narew River. Students from all over Poland travel to Tykocin during the summer months.