28 Kwietnia 1944

Piec Filipa Schweigera/ Filip Schweiger's Stove

Piec przebudowany z polecenia lejtnanta Filipa Schweigera, komendanta żandarmerii niemieckiej w Tykocinie, w domu  Marii Maliszewskiej przy Placu Czarnieckiego 10, gdzie wraz z żoną Ewą Schweiger wynajmował pokój pod koniec okupacji. Prawdopodobnie państwo Schweiger zamieszkali  w domu jeszcze jesienią, przebudowa była konieczna, bo piec, który zastali,  nie nagrzewał dostatecznie dużego pokoju. Pracę wykonali zatrudnieni w Amstkomisariacie murarze, Kalikst i Stanisław Pisarscy.Obiekt na wystawie.

 

 

The furnace was rebuilt from the command of Lieutenant Filip Schweiger, commander of the German gendarmerie in Tykocin, in the house of Maria Maliszewska at 10 Czarnieckiego Square, where together with his wife Ewa Schweiger he rented a room at the end of the occupation. Stove at exhibition display.

 

 

133BW2a.jpg