25 Czerwca 1944

Ołtarzyk Bożego Ciała/ The altar of Corpus Christi procession

Zdjęcie uczestników procesji Bożego Ciała w 1944 roku wykonane kilkanaście dni po wywózce mieszkańców Tykocina przez Niemców do obozów zagłady. Dzieci są w czapeczkach, dorośli w płaszczach, prawdopodobnie wiosna była zimna. Pozornie nie widać na ludziach  niedawnych przeżyć, wszyscy są rozluźnieni.  Marysia Pakulska jest już u pp. Białowarczyków. Dwa miesiące później Tykocin zostanie wyzwolony. Mężczyzna po lewej, Witek Kaczyński, aktywista Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przed wojną, został wywieziony przez Sowietów do łagru, gdzie zmarł wkrótce. Był też podczas tej wywózki sowieckiej wywieziony Tadeusz Odyniec (po prawej z  czarną opaską, wrócił ). Jest tu Wanda Maliszewska i Alicja Maliszewska, dziewczynka Maria Dąbrowska, córki Alinki Dąbrowskiej,  Jadwiga Gołaszewska ( z dzieckiem), Irka, córka gospodyni ksiedza, Tadeusz Maliszewski, Irka Chojnacka – gospodyni księdza córka.