28 Kwietnia 2014

Nowa wizja urbanistyczna Tykocina

W ramach opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego Tykocina powstaje projekt nowoczesnego ośrodka handlowo-usługowego o charakterze zwartym autorstwa Mirosława Zbicharskiego. Został najwyżej oceniony spośród 30 projektów z całej Polski i otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych za rok 1967. Nie został nigdy zrealizowany ze względu na wysokie koszty. W kolejnym planie zagospodarowania przestrzennego Tykocina w 1975 roku  zrezygnowano z tworzenia centrum usługowo-handlowego  i zaplanowano sklepy i punkty usługowe w parterach zabytkowych domów.


Project of a modern retail and service center of a compact nature in Tykocin by Mirosław Zbicharski.