24 Wrzezśnia 1929

Książka adresowa z 1929 roku/ Adress book from 1929

Ankieta gospodarcza przeprowadzona w mieście w 1929 r. daje nam pewne wskazówki na temat aktywności gospodarczej w okresie międzywojennym i tuż przed upadkiem starego Tykocina. W tym czasie działało pięć wiatraków i trzy młyny. Był jeden lekarz, cyrulik, dwóch dentystów, apteka, weterynarz i położna. Był notariusz, dwa banki, dwaj fryzjerzy, dwa sklepy galanteryjne, dziesięć sklepów bławatnych i dwunastu krawców. Był jeden garbarz, dwaj kołodzieje, ośmiu piekarzy i ośmiu rzeźników, dwa sklepy sprzedające oliwę, sklep mielący kawę, trzech szewców, cztery małe kawiarnie-restauracje i dwie zwykłe restauracje, dwie herbaciarnie, dwa sklepy sprzedające alkohole, jeden sprzedający obrzędowe przybory, inny sprzedający artykuły kancelaryjne i jeden sprzedający produkty rolne. Było tam trzech stolarzy, dwóch handlarzy żelazem, jeden blacharz, kowal, ośmiu rzeźników, dwa warsztaty kaletnicze, dwadzieścia trzy różne sklepu spożywcze, cztery warsztaty obuwnicze, trzech ślusarzy, zegarmistrz, dwóch czapników, pralnia i dwie spółdzielnie. Odbywał się też oczywiście cotygodniowy targ, który był głównym wydarzeniem handlowym miasta. W roku 1929 istniały łącznie 143 przedsiębiorstwa, zakłady różnych typów i rozmiarów. Nazwiska właścicieli firm są wymienione, ale trudno jest na ich podstawie określić, ile z nich należało do chrześcijan, a ile do żydów.

 

In 1929 an economic survey conducted in the town gives us some indication of business activity during the interwar period and just preceding the demise of old Tykocin.  At that time there were five windmills in operation and three establishments dealing in grains.  There was one doctor, a barber/surgeon,  two dentists, a pharmacy, a veterinarian,  and a midwife. There was a notary, two banks, two hairdressers, two haberdashers, ten shops selling fabrics and twelve tailors.  There was one tanner, two wheelwrights, eight bakers,  and eight butchers,  two shops selling oils,  a shop grinding coffee and the like, three cobblers,  four small café-restaurants and two regular restaurants, two tea houses, two shops selling spirits, one selling religious objects, another office furniture, and one agricultural products. There were three carpenters, two iron mongers, one tinsmith,  a maker of horseshoes, eight butchers, two leather working shops, twenty-three grocers of various sorts, four shoe repairers, three locksmiths, a watchmaker, two makers of caps, a dry cleaner, and two cooperatives of some sort. There was also, of course, the weekly market which was the main commercial event of the town.  There were altogether 143 businesses or professions of various sizes and types listed for the year 1929.    The names of the owners of the businesses are listed but it is difficult to be precise about how many of them were Christian versus Jewish-owned from the names given.

 

133BW2a.jpg