28 Października 1933

Kramnice/ Jewish trade hall

Kramnice przed synagogą w Tykocinie zostały wzniesione przez Jana Klemensa Branickiego w XVIII w.  który wspierał działalność gospodarczą tykocińskich żydów, by podnieść  dochody czerpane z  tykocińskiego dominium.  Zdjęcie pochodzi z lat 30-tych XX w. Podczas okupacji niemieckiej w Tykocinie w latach 1941-1944 kramnice podzieliły los całej  dzielnicy żydowskiej. Po dokonaniu przez Niemców zbiorowej egzekucji jej mieszkańców 25 i 26  sierpnia 1941 roku dzielnica żydowska Kaczorowo stanowiła źródło budulca dla polskiej ludności. Budynki murowane były przez władze niemieckie sprzedawane „na cegłę”, część z nich była rozbierana już po wojnie  (budynek przy Kaczorowskiej, po wojnie zamieszkały przez polską ludność czy piętrowa szkoła żydowska przy ul. Piłsudskiego). Rozpoczęto nawet rozbiórkę synagogi , gdyż XVII wieczna cegła znakomicie nadawała się do budowy przewodów kominowych w nowo wznoszonych  domach (info. Zdun, pan Czajkowski). Kramnice rozebrano podczas niemieckiej okupacji. W trakcie  remontu synagogi w latach 60-tych i 70-tych XX w. odtworzono z cegły zarys fundamentów nieistniejącego budynku. Zdjęcie z Archiwum Dokumentacji Fotograficznej i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Jewish trade hall, raised by Branicki in front of the synagogue to support Jewish trade activities. Demolished during II WW under Germans for building materials.