28 Kwietnia 1946

Dzielnica Kaczorowo po wojnie/ Kaczorowo district after the war

Tętniąca życiem, gęsto zabudowana dzielnica żydowska Kaczorowo, w czasie okupacji niemieckiej i po wojnie była niszczona i dewastowana. Zabytkowe murowane domy zostały rozebrane na cegłę, np. kramnice przed synagogą, szkoła żydowska, dom talmudyczny. Polacy i Rosjanie rozebrali babińce przy synagodze i fragment południowej ściany budynku. Drewniane zbudowania były przenoszone lub rozbierane na opał. Zniknął kwartał zwartej drewnianej zabudowy z podwórkami i zaułkami pomiędzy ulicą Kozią, Kaczorowską, Sokołowską i tzw. Świńskim Rynkiem. W synagodze Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” urządziła magazyn nawozów sztucznych, co doprowadziło do zawilgocenia i dewastacji budynku.  Zdjęcia z Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

The vibrant, densely built Jewish quarter of Kaczorowo, during the German occupation and after the war was destroyed and devastated.

 

 

133BW2a.jpg