28 Kwietnia 2014

Elektryfikacja/ Electrification

„Sześcioletni Planu Rozwoju Gospodarczego i Budowy Socjalizmu na lata 1950–1955”  przewidywał m.in.  elektryfikację  wsi w województwie białostockim. Czas mijał, a o Tykocinie zapomniano - martwili się radni z Gromadzkiej Rady Narodowej  w Tykocinie i podjęli uchwałę, która została wysłana  do  instancji władnej popchnąć tę sprawę, czyli do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku. Minęły jednak jeszcze 2 lata, zanim w Tykocinie złożono światło, jak potocznie nazywano elektryfikację, a równocześnie Tykocin zradiofonizowano. Nastąpiło to w 1957 roku.


In 1957, the residents of Tykocin received wire radio-broadcasting loudspeakers - small boxes usually hung over the door - connected to an amplifier that was in the building of the post office. Usually Polish Radio program 1 was broadcasting all day long without possibility to turn it off.