28 Kwietnia 1964

Odsłonięcie obelisku MO i UB

Manifestacja mieszkańców Tykocina w rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod obeliskiem wzniesionym w 1964 roku na rogu ulic Bernardyńskiej i Świerczewskiego, dla uczczenia  XX -lecie Polski Ludowej. Poświęcony został  funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej  i Urzędu Bezpieczeństwa,  którzy zginęli z rąk „reakcyjnego podziemia” w latach 1944 –1952  w Tykocinie i okolicach. Przedstawicielami jedynej instytucji, która uczestniczyła w zgromadzeniu nie przerywając pracy, są szewcy z Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Szewców i Cholewkarzy,  stojący w drzwiach budynku w charakterze widzów, kontrastując  ubiorem i postawą z  uczestnikami tej podniosłej uroczystości. Po odzyskaniu wolności w 1990 roku, uchwałą Rady Gminy w Tykocinie pomnik zakopano „in situ”, a tablicę z nazwiskami ofiar podziemia przekazano do magazynu tykocińskiego Muzeum. 


An obelisk erected in 1964 on the corner of Bernardyńska and Świerczewskiego streets, to commemorate the twentieth anniversary of People's Poland. It was devoted to the officers of the Citizens' Militia and the Security Office who died at the hands of the "reactionary underground" in 1944-1952 in Tykocin and the surrounding area.