28 Kwietnia 1960

1960 Tykocin turystyczny

Po remoncie kapitalnym i adaptacji Alumnatu obiekt oddano do użytku jako bazę turystyczną PTTK. Oprócz miejsc noclegowych Alumnat oferował kawiarnię i przystań kajakową. W 1975 roku opracowano plan wszechstronnego rozwoju Tykocina, w tym rozwoju turystyki w oparciu o potencjał historyczny i przyrodniczy miasteczka.  W Roku Ochrony Zabytków zadbano o architekturę drewnianą północnej pierzei Placu Czarnieckiego. Wojewódzki Konserwator Zabytków przydzielił materiał na remonty właścicielom, w ramach czego zunifikowano płotki i ganki w pierzei, upodabniając je do ganku i płotka domu przy Placu Czarnieckiego 10.


After the overhaul and adaptation of the Alumnat, the building was put into use as a tourist base of PTTK. In addition to accommodation, the seminary offered a café and a canoe marina.