30 Sierpnia 1945

Tablica z magistratu/ Sign from the magistrate building

Przedwojenna blaszana tablica informacyjna z napisem „Plac Czarnieckiego 5”,  jedyny ślad po wznoszącym się przy południowej pierzei przy Placu Czarnieckiego pod tym numerem budynku Magistratu zwanego też domem Malarewiczów. Po spaleniu kamienicy w sierpniu 1945 roku  przez partyzantów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy zaatakowali   znajdujący się tu posterunek MO -  tablicę zdjęto i przechowano w Urzędzie Gminy, by ponownie ją wykorzystać. Obecnie tablica ta widnieje na domu nr 12 przy pierzei północnej, jako tablica informacyjna  Placu Czarnieckiego.  Szczęśliwie cyfrę „5”  zamalowano białą, lecz transparentną farbą. Tablica z odzysku pozwala przywrócić pamięć o nieistniejącym, ważnym obiekcie miejskiego Tykocina.
 

Pre-war information board with the inscription "Plac Czarnieckiego 5" survived and with digit 5 covered with weak white paint and  still hanging on Plac Czrnieckiego12 building.

 

133BW2a.jpg