28 Kwietnia 2014

Uchwała Gromadzkiej Rady Narodowej

Uchwała Gromadzkiej Rady Narodowej w Tykocinie z dnia 24 stycznia 1957 roku dotycząca  przywrócenia Tykocinowi statusu miasteczka, bowiem w 1950 roku Tykocin utracił prawa miejskie z powodu spadku liczby ludności i braku perspektyw rozwoju, w wyniku zagłady ludności żydowskiej w czasie  okupacji niemieckiej i polskich mieszkańców.  Żydzi stanowili prawie połowę liczby tykocinian, byli właścicielami zakładów rzemieślniczych, rozwijali tykociński handel. Polacy zajmowali sie przede wszystkim rolnictwem. Starając się o przywrócenie praw miejskich odwoływano się do historycznych korzeni miejskich Tykocina i jego znaczenia w dawnej Rzeczpospolitej,  co nie przyniosło rezultatu i odpowiedź władz wojewódzkich w tej sprawie była negatywna.   


Resolution of the National Council in Tykocin of January 24, 1957 demanding the restoration of Tykocin status of a town, because in 1950 Tykocin lost its municipal rights due to population decline and lack of development prospects as a result of the Holocaust during the German occupation. The voivodship authorities' reply in this case was negative.