28 Kwietnia 2014

List do wnuczki/ Letter to granddaughter

List Władysława Maliszewskiego do wnuczki Marii urodzonej 12 czerwca 1951 roku w Tykocinie, wysłany 26 czerwca 1951 r. z  Melton Mowbrey Polish Hostel w Anglii. Prawdopodobnie tego właśnie dnia Maliszewski otrzymał list zawierający radosną o narodzinach  wraz ze zdjęciem wnuczki. Władysław Maliszewski, w czasie II wojny żołnież II Korpusu Polskiego armii gen.Andersa, po demobilizacji   przez parę lat zamieszkiwał  blaszany kontener, w jakich  ulokowano byłych żołnieży II Korpusu Polskiego,  oczekujących z niecierpliwością  możliwości powrotu do kraju. Gdy Europę przedzieliła  „żelazna kurtyna” , a powrót do Tykocina odsuwał się w nieokreśloną przyszłość, dziadek mógł zobaczyć wnuczkę tylko na zdjęciach przesyłanych przez córkę Alicję. Zmarł w Anglii w 1952 roku,  spoczywa na cmentarzu polskiej prafii w Melton Mowbray. List jest poruszającym przesłaniem, świadczącym o dramatycznej  sytuacji  żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzi, którym odebrano możliwość powrotu do Ojczyzny.


A moving message, testifying to the dramatic situation of the soldiers of the Polish armed forces in the West, who were deprived of the opportunity to return to their homeland.