28 Kwietnia 2014

List do wnuczki/ Letter to granddaughter

List Władysława Maliszewskiego do wnuczki Marii urodzonej 12 czerwca 1951 roku w Tykocinie, wysłany 26 czerwca 1951 r. z  Melton Mowbrey Polish Hostel w Anglii. Prawdopodobnie tego właśnie dnia Maliszewski otrzymał list zawierający radosną o narodzinach  wraz ze zdjęciem wnuczki. Władysław Maliszewski, w czasie II wojny żołnież II Korpusu Polskiego armii gen.Andersa, po demobilizacji   przez parę lat zamieszkiwał  blaszany kontener, w jakich  ulokowano byłych żołnieży II Korpusu Polskiego,  oczekujących z niecierpliwością  możliwości powrotu do kraju. Gdy Europę przedzieliła  „żelazna kurtyna” , a powrót do Tykocina odsuwał się w nieokreśloną przyszłość, dziadek mógł zobaczyć wnuczkę tylko na zdjęciach przesyłanych przez córkę Alicję. Zmarł w Anglii w 1952 roku,  spoczywa na cmentarzu polskiej prafii w Melton Mowbray. List jest poruszającym przesłaniem, świadczącym o dramatycznej  sytuacji  żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzi, którym odebrano możliwość powrotu do Ojczyzny.


A moving message, testifying to the dramatic situation of the soldiers of the Polish armed forces after war in the West, who were deprived of the opportunity to return to their homeland.