28 Wrzezśnia 1944

Kościuszkowcy w parku/ “Kosciuszko Army” soldiers at the park

Pamiątkowe zdjęcie żołnierzy Armii Kościuszkowskiej  na tle kościoła na Placu Czarnieckiego wykonane po wyzwoleniu Tykocina w sierpniu 1944 przez aptekarza Zygmunta Bogdanowicza. Na trawie wśród żołnierzy siedzi wnuczek  pana Bogdanowicza.

Zdjęcie z archiwum rodzinnego Zygmunta Kościelskiego .

 

Commemorative photo of soldiers of the Kościuszko Army against the background of the church on Czarnieckiego Square made after the liberation of Tykocin in August 1944.

 

133BW2a.jpg