28 Kwietnia 1922

Pocztówka z Paryża/ Postcard from Paris

Pocztówka z 1922 roku przesłana z Paryża do Marii Kizling w Tykocinie od jej kuzyna Edmunda Kisslinga ( emigranta i obieżyświata ), pośredniczącego pomiędzy Marią a jej  braćmi z USA w jakiejś ważnej  sprawie rodzinnej. Bracia zastępowali tu ojca, Maksymilian Kizlig zmarł w Nowym Jorku w 1918 roku.  Prawdopodobnie korespondencja dotyczy zamążpójścia Marii za Władysława Maliszewskiego, które nastąpiło w 1923 roku. Pocztówka została przesłana na adres Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, gdzie Maria wówczas pracowała, a nazwa Placu Czarnieckiego jak widać nie była  jeszcze znana emigrantom, którzy wyjechali w innej epoce, bo na pocztówce widnieje nazwa XVIII i XIX-wieczna,  Nowy Rynek.

 

The postcard sent from Paris by Edmund Kissling to Mary Kissling (later Maliszewska) to Tykocin. Addressed still to old XVIII and XIX name of the square – Nowy Rynek. Probably the new name – Czarnieckiego Sq. was not known yet to the emigrants.

 

 133BW2a.jpg