27 Kwietnia 1913

Ostatni rosyjski stójkowy/ The last Russian sentry

Rosyjski stójkowy  na tle pomnika Stefana Czarnieckiego. Zdjęcie pochodzi z rodzinnego archiwum Bogdanowiczów z Tykocina. Serafina i Zygmunt Bogdanowiczowie mieszali w Tykocinie przy Placu Czarnieckiego, pan Zygmunt był znanym tykocińskich aptekarzem. Na zdjęciu rosyjski policjant pozuje na tle pomnika Czarnieckiego, który lśni jasnym wyczyszczonym kamieniem.  Jasne są również kamienne słupki, które stoją prosto, łańcuchy są równomiernie napięte, a na cokole widnieje napis, informujący o remoncie pomnika, który przeprowadzono w roku 1905. Na tej podstawie można datować zdjęcie, które zostało wykonane pomiędzy tym właśnie rokiem, a rokiem 1914, kiedy Rosjanie wycofali się z  Tykocina. Stan pomnika wskazuje, że remont odbył się stosunkowo niedawno- więc prawdopodobnie zdjęcie wykonano niedługo po tym fakcie.  

 

Photograph from the family archive of Bogdanowicz family, that was living at Czarnieckiego Square. Russian police oficer posing with Czarniecki monument, 1905-1914.

 

133BW2a.jpg