27 Sierpnia 1902

Remont pomnika Stefana Czarnieckiego/ Renovation of Stefan Czarniecki monument

Grzegorz Worobjew, współpracownik Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie, Radca Rzadu Gubernialnego Łomżyńskiego, pismem z 1 kwietnia 1902 roku zwraca się do hrabiny Potockiej, jako krewnej hetmana Czarnieckiego „w naglącej, a wielce cennej dla  każdego obywatela Kraju sprawie”. Chodzi o pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie, który jest w „opłakanym stanie i chyli się do ruiny”.   
 

Renovation of the monument of Stefan Czarniecki by descendants of Branicki family, 1902.

 

133BW2a.jpg