22 Kwietnia 2016

Wystawy i zwiedzanie domu

Wystawy w domu

 

  • „Dziedzictwo architektury drewnianej Tykocina”, przygotowana przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast.
  • „133 opowieści. Tykocin w latach 1885-2018". Wystawa dostępna od 30 czerwca 2018 r.
 Zwiedzanie wystaw jest możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Telefon kontaktowy: 505 029 309/ 505 029 310

Mail: pedziwiatr@wp.pl/ jozef.markiewicz@gmail.com
Zwiedzianie Tykocina z przewodnikiem


Licencjonowany przewodnik PTTK: Barbara Maliszewska
E-mail: b_maliszewska@wp.pl
Telefon kontaktowy: 605 956 594

Zapraszamy!

zobacz panoramę
zobacz panoramę
Wystawa "Dziedzictwo Placu Stefana Czarnieckiego"
zobacz panoramę
Wystawa "Stary nowy świat. Powojenne doświadczenie Tykocina"
zobacz panoramę
Wystawa "Sakralne wymiary domu. Tykocińskie tradycje religijności domowej
zobacz panoramę
Wystawa "Sakralne wymiary domu. Tykocińskie tradycje religijności domowej
zobacz panoramę
Wystawa rysunku Alicji Matusiewicz