5 Sierpnia 2016

Wizyta pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na placu budowy

Remont domu uzyskał dotację  WUOZ w Białymstoku.  Komisja konserwatorska z paniami Łucją Włoch i Agnieszką Płocką odwiedziła dziś plac budowy, oceniając pozytywnie efekty prac: wymianę podwalin i belek w ścianach, remont fundamentów  oraz nowe okna z drewna. Ustalony też został skład tynku wapiennego z lasowanego wapna i piasku, który zostanie położony  na drewnianych drankach.  Na wspólnej naradzie przedstawicieli WUOZ z fachowcami i wykonawcą panem Sławomirem Bierozą została też podjęta decyzja o kolorystyce okiennic, licówek i podokienników. Będzie ona nawiązywała do ujawnionych podczas remontu kolorystyki historycznej, XIX-wiecznej  stolarki okiennej. Na razie jej nie zdradzimy.