6 Maja 2008

PRZESTRZENNY PLAN DOMU

plan_przestrzenny_1.gif 
 
Przestrzenny plan domu opracował Tomasz Markieiwcz.