14 Lipca 2021

Realizatorzy projektu Shtetlfest


Projekt Shtetlfest "Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich" realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 od 12.07.2021 do 18.07.2021 w formie ekspedycji i ciekawych, towarzyszących jej wydarzeń kulturalnych. 

 

Uczestnikami ekspedycji są pochodzący z Polski i Białorusi muzycy, tancerze, etnografowie, osoby zainteresowane dziedzictwem pogranicza polsko-białoruskiego, którzy podjęli się stworzenia międzynarodowej trasy SHTETLFEST Białoruś-Polska. Trasa obejmie dawne żydowskie białoruskie i polskie sztetle z obszaru Programu Współpracy. Trasa ta będzie wykorzystywana do promowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa żydowskiego, oraz rozwoju turystycznego małych miast, będących dawnymi sztetlami, Tematem będzie zebranie i analiza miejskiego folkloru muzycznego i tanecznego, a także organizacja spotkań i dyskusji publicznej z udziałem ekspertów białoruskich i polskich.