Aktualności

Oznakowanie cmentarza żydowskiego w Tykocinie

Oznakowanie cmentarza żydowskiego w Tykocinie

20 Grudnia 2018
W ramach realizacji programu rządowego "Oznakowania cmentarzy żydowskich w Polsce" cmentarz żydowski w Tykocinie, jako najstarszy na Podlasiu, uzyskał specjalną tabliczkę. Dziś  20 grudnia 2018  z okazji  odsłonięcia tablicy odbyło się spotkanie  na cmentarzu i w Muzeum tykocińskim  z udziałem przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Muzeum Historii Żydów "Polin"  i burmistrza Tykocina.
Marking of the Jewish cemetery in Tykocin

Marking of the Jewish cemetery in Tykocin

20 Grudnia 2018
Marking of the Jewish cemetery in Tykocin
20 December 2018
As part of the implementation of the government program "Marks of Jewish Cemeteries in Poland", the Jewish cemetery in Tykocin, as the oldest in Podlasie, obtained a special plaque. Today, on December 20, 2018, on the occasion of unveiling the board, a meeting took place at the cemetery and at the Tykocin Museum with the participation of the representatives of the National Heritage Institute, the Provincial Office for Monuments Protection, the Museum of the History of Jews, and the mayor of Tykocin.
Pożeganie pani Reginy Madej - Janiszek

Pożeganie pani Reginy Madej - Janiszek

16 Grudnia 2018
9 grudnia zmarła w wieku 67 lat pani Regina Madej-Janiszek, pracownik warszawskiego Muzeum Niepodległości i wieloletnia działaczka społeczna oddana całym sercem ochronie zabytków jako członkini Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w  Warszawie. We wrześniu pani Regina uczestniczyła w tykocińskich Europejskich Dniach Dziedzictwa, była z nami na spacerze na szlaku architektury drewnianej,była gościem domu przy Placu Czarnieckiego 10. Straciliśmy rzecznika naszej działaności i wielkiego przyjaciela zabytków!
Władysław Maliszewski ps.

Władysław Maliszewski ps. "Narwiak"

15 Grudnia 2018

 Na stronie wystawy "133 opowieści. Tykocin w latach 1885 -2018" prezentujemy  biogram komendanta POW w latach 1916-1918,  Władysława Maliszewskiego, opracowany specjalnie na potrzeby wystawy prze historyka Czesława Rybickiego. Dziękujemy!

Postaramy się sukcesywnie opracowywać biogramy innych tykocińskich peowiaków i zamieszczać je na naszej stronie. Zapraszamy do  lektury!

 

http://placczarnieckiego10.net/133/klub-peowiakow

Historia mało znana

Historia mało znana

23 Listopada 2018
22 listopada w Muzeum w Tykocinie odbyła się prezentacja książki niemieckiego pisarza Klausa Pischela pt. "Niezwykła przyjaźń", opowiadająca historię przyjażni Józefa Kaczyńskiego, polskiego księdza i Philipa Schweigera,  oficera żandarmerii niemieckiej w Tykocinie.
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Tykocina

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Tykocina

23 Listopada 2018

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Tykocina z udziałem nowo wybranego burmistrza, Mariusza Dudzińskiego i nowych członków Rady, zapowiedź zmian w zarządzaniu miastem i gminą.

 

Relacja  z przebiegu obrad:

 https://youtu.be/pkCf-E7BGjc