Aktualności

Nekropolia protestancka

Nekropolia protestancka

14 Grudnia 2014

http://www.tykocinregion.pl/pl/nekropolie/cmetnarzyk-protestancki

 

Miejsce pochówku dawnych mieszkańców Tykocina wyznania protestanckiego. Pochodzili z różnych krajów Europy, lecz tu odnaleźli swoją swoją drugą ojczyznę i nazywali siebie obywatelami miasta Tykocina, jak głosi napis na nagrobku  Frydricha Hamfa w języku niemieckim z 1811 roku. Szkoda że my, współcześni mieszkańcy Tykocina o nich zapomnieliśmy. Jako obywatele Tykocina powinniśmy sobie postawić za punkt honoru zadbanie o ten cmentarz. W latach 80-tych XX w. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej ( wraz z księdzem rektorem Stanisławem Wierzbickim) usiłowało podjąć działania w celu ogrodzenia tego miejsca. Śladem tych nie dokończonych usiłowań są podesty z piaskowca należące do pomnika S. Czarnieckiego, które zostały przekazane TPZT po remoncie pomnika i przewiezione na cmentarz.

Chanuka

Chanuka

12 Grudnia 2014
Święta Chanuki w Muzeum w Tykocinie
Wystawa o ksiądzu rektorze Stanisławie Wierzbickim

Wystawa o ksiądzu rektorze Stanisławie Wierzbickim

1 Grudnia 2014
W Muzeum tykocińskim została otwarta wystawa poświęcona wieloletniemu rektorowi klasztoru pobernardyńskiego,tykocinianinowi z wyboru, działaczowi społecznemu,  księdzu Stanisławowi Wierzbickiemu 1912-2003.
Pamięci księdza Stanisława Wierzbickiego

Pamięci księdza Stanisława Wierzbickiego

25 Listopada 2014
W najbliższą niedzielę uczcimy pamięć księdza Stanisława Wierzbickiego, postaci tak dobrze znanej nam wszystkim. W klasztorze wmurowana zostanie tablica poświęcona Jego działalności w Tykocinie.