6 Listopada 2018

Zabezpieczyć od zniszczenia

Błękitnymi tabliczkami  oznakowanych zostało kilkanaście XIX-wiecznych nagrobków kamiennych i żeliwnych,  znajdujących się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego, zresztą wraz z całym cmentarzem,  przeniesionym w to miejsce w końcu XVIII wieku z ulicy Poświątnej, z  centrum miasta.