11 Maja 2018

Wybiła godzina "H"

12 maja o godzinie 1.00 po kilkugodzinnym ostrzale artyleryjskim na pozycje niemieckie rozpoczął sią atak polskiego 2 Korpusu w kierunku Monte Cassino.