6 Listopada 2018

Wśród świateł i cieni

Kilka ostatnich dni spędziliśmy na cmentarzach odwiedzając naszych zmarłych. Noc była szczególnym czasem spotkań. Podświetlony światłem pokazał się niewidoczny za dnia napis na starym nagrobku.