3 Kwietnia 2019

Wojsko na Placu Czarnieckiego

Chłopcy z rosomaków zainteresowali się architekturą drewnianą