2 Listopada 2022

Świeto Zmarłych w Tykocinie

Cmentarz parafialny w Tykocinie wieczorem 1 listopada w wieczornej mgle, z której wyłaniają nagrobki  danych mieszkańców Tykocina...