26 Marca 2016

Święcenie ognia i wody, zapalanie Paschału