23 Sierpnia 2021

Wędrówki po Litwie czyli rozmowy z drzewami

 

Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa 

 Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!

 


Niebotyczne, spękane od wichru i mrozu, z koronami rzucającymi głęboki cień.  Drzewa w Wilnie, na cmentarzu Rossie, w Kownie, sosny w leśnym parku Tyszkiewiczow w Pałandze,  klony na ryneczku w Kłajpedzie, topole i wierzby u ujścia Niemna do zatoki Kurońskiej.  Przyjaciele starzy -  zwracał się do nich Mickiewicz. Wypoczynkowa kilkudniowa wycieczka na Litwę była  spotkaniem i rozmową z  drzewami. 

 

 Na Litwie drzewa traktowane są od wieków w sposób szczególny,  co wynika może z   przedchrześcijańskiego jeszcze kultu oddawanego starym drzewom. Stojąc pod takim litewskim drzewem doświadcza się czegoś niezwykłego. Może to przemawia  duch drzewa, które roztacza dziwną opiekuńczą aurę, budząc respekt i szacunek.

 

 

Poniżej: wioski  Drewerna i Vente nad Zatoką Kurońską w Delcie Niemna

 


                                                                             

                                                                                     Wilno

 

                                  Ogród Bernardynów, Wilenka, cmentarz na Rossie

 

                     Rynki w Kownie i Kłajpedzie, z drzewami i zacienionymi ławeczkami