13 Sierpnia 2007

W Wielkiej Synagodze odbył się koncert "Psalmy"

 

Punktem kulminacyjnych Festiwalu był koncert w Synagodze w wykonaniu Pawła Passiniego (klarnet), Dominiki Jarosz (flet i śpiew) i Tomasza Gwincińskiego (gitara). Koncert w wykonaniu bardzo młodych artystów był wydarzeniem artystycznym wysokiej rangi, rytuałem powrotu do korzeni i do czasów powstania Wielkie Synagogi. Paweł Passini, prawnuk Pinkchasa Tykocińskiego, odśpiewał XVII-wieczne teksty liturgiczne zapisane na ścianach synagogi w XVII wieku -  niektóre z nich nie były jeszcze wówczas obecne w modlitewnikach, dlatego je tam umieszczono. Bardzo ciekawa, jazzująca aranżacja instrumentalna jest dowodem, że „transmisja” tradycyjnych elementów kultury we współczesność jest możliwa.

 

Na podwórku wciśniętym między domy Kaczorowa a Dom Talmudyczny odbyło się po koncercie plenerowe spotkanie filmowe. Filmy były wyświetlane wprost na murze , na złączonych prześcieradłach tworzących prawie panoramiczny ekran.

Film „Ślady” z 1985 roku nas taśmie 8 mm przypomina z pewnością film „Mrzonka” oparty na opowiadaniu Antoniego Słonimskiego i jest swego rodzaju „transmisją” marzeń, sposobem ich realizacji, spełnieniem niemożliwego, dowartościowaniem zwykłej codzienności i dni pracowicie spełnianych w sieniach i  domowych sanktuariach. Film kręcony amatorską prymitywną kamerą na bateryjkę jest oddaniem hołdu odchodzącemu Tykocinowi i jego mieszkańcom, upamiętnia pracę rybaka pana Stanisława Kuczyńskiego, rolnika Stanisława Pogorzelskiego, Stanisławy Pogorzelskiej z Glinek i Romany Olkowskiej. Rolę Pan Jezusa zagrał młody student szkoły aktorskiej , Roman Nieciecki.

Film "Odwiedziny" Pawła Kwiatkowskiego to inspirowana muzyką Depeche Mode etiuda z 2007 roku. Film robiący czasem wrażenie jednego długiego ujęcia zwdzięcza swoją poetyckość nie tyle symbolom czy alegorii ale rytmowi, który powstaje organicznie z napięć między czasem a muzyką i obrazem wewnątrz ujęć. Rytm filmu jest więc nie tyle efektem montażu co pochodną fundamentalnej dla twórczości filmowej cechy rzeczywistości -  procesualności.