6 Sierpnia 2019

Uroczystość nadania tytułów Honorowego Mieszkańca Domu

 Podczas ostatnich kilkunastu lat prowadziliśmy działania zmierzające do zachowania materialnej substancji Domu przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie oraz promocji jego znaczenia, rozumianego jako ważny składnik lokalnej specyfiki Tykocina, a także wyrazisty symbolu społecznej kulturowej ciągłości miejsca. W tym bogatym w działania czasie zbliżyło się do nas grono osób oraz instytucji, które wspierały nasze wysiłki.

Dzięki Nim mogliśmy tworzyć ideę domu otwartego (również otwartego w dosłownym znaczeniu), ideę stanowiącą nową jakość. Mogliśmy uprawomocnić nową formę egzystencji zabytkowej tykocińskiej architektury mieszkalnej, która opowiada o sobie i otwiera swoje zasoby pamięci. Domy tykocińskie to swoiste kapsuły zatrzymanego czasu, zatrzymanej codzienności Tykocina, trwającej, dopóki istnieje dom i dokąd ktoś w nim mieszka.

Dom przy Placu Czarnieckiego 10 zyskał grono osób oraz instytucji, które działając indywidualnie na wielu ważnych płaszczyznach funkcjonowania domu wniosły bardzo wiele w strategiczny projekt jego zachowania i nowego funkcjonowania w przestrzeni Tykocina. Wniosły bardzo wiele w tworzenie nowej „nowej jakości” związanej z rolą i funkcjonowaniem Domu.

Tytuł Honorowego Mieszkańca Domu stanowi wyraz naszego uznania dla kreatywnej obecności , a także podziękowanie za zainteresowania Domem trzy Placu Czarnieckiego 10.

Podczas sobotniej uroczystości tytuł Honorowego Mieszkańca Domu otrzymają: reżyserka filmowa Beata Hyży-Czołpińska, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Artur Gaweł, prof. Alan Duben, reżyser teatralny Janusz Kozłowski, Marcin Kwiatkowski, Marek Malinowski, Piotr Pogorzelski oraz Biuro Dziedzictwa Narodowego i Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.