18 Marca 2017

Tykocin Pomnikiem Historii: stracona szansa

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 70 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. (informacja za nid.pl)

 

W ostatnich dniach 10 nowych obiektów dziedzictwa kulturowego w całej Polsce uzyskało honorowy tytuł Pomnika Historii. Z tej okazji warto wrócić do tematu nadania tego tytułu miastu Tykocin. O tym, że Tykocin – jako unikalny układ urbanistyczny – może znaleźć się na tej prestiżowej liście pisaliśmy już wcześniej, bo temat nie jest nowy: w grudniu 2013 roku w domu przy Placu Stefana Czarnieckiego 10 odbyło się spotkanie przedstawicieli tykocińskich instytucji kultury, reprezentantów lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych, właścicieli prywatnych obiektów zabytkowych oraz pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podczas spotkania pracownicy Podlaskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa (m.in. kierownik Iwona Górska) prezentowali korzyści płynące z uzyskania tytułu Pomnika Historii oraz przekonywali (sic!) do podjęcia przez lokalny samorząd niezwłocznych starań o nadanie tytułu. Wzmiankowane spotkanie, które odbyło się ponad trzy lata temu – z tego, co mi wiadomo – jest tylko jednym z wielu, bezskutecznych zresztą, podobnych działań w ciągu ostatnich lat. Kuriozalny jest już sam fakt, że trzeba kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać – Tykocin ma na wyciągnięcie ręki to, o czym inne miasteczka i samorządy mogą tylko pomarzyć! Czas płynie, a Tykocin nie korzysta ze świetnego narzędzia promocji i rozwoju. Trzeba tutaj wspomnieć, że to jedynie lokalny samorząd może wystąpić z inicjatywą o nadanie tytułu, nie może on zostać nadany w żaden sposób „odgórnie”. Wydaje się to bardzo rozsądne, bo „kto by nie chciał”. Tykocin jest tutaj bez wątpienia ewenementem na skalę ogólnopolską. Warto podkreślić, że dla Tykocina, miasta, którego dziedzictwo kulturowej jest bazą rozwoju ekonomicznego, nadanie tytułu ma bardzo konkretny, wymierny aspekt. Hasło promowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa „Chroniąc zabytki – wybieramy przyszłość!” nie jest w kontekście Tykocina sloganem. Obecnie, kiedy z powodzeniem realizowany jest remont zespołu kościoła Świętej Trójcy, niebawem zacznie się remont Wielkiej Synagogi oraz rewitalizacja pomnika Stefana Czarnieckiego, uzyskanie tytułu Pomnika Historii przez Tykocin byłoby świetnym narzędziem promocji nie tylko miasta, ale i całego regionu.

 

Tekst: Józef Markiewicz   

 

Zapraszamy do polubienia profilu na Facbook’u, którego zdaniem jest promocja Tykocina i idei wpisania miasta na listę Pomników Historii:

https://www.facebook.com/Tykocinpomnikiemhistorii

 

O tym, czym jest tytuł Pomnika Historii można się dowiedzieć na poniższych stronach internetowych:

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/10-nowych-obiektow-pomnikami-historii/29504452

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/pomniki-historii/procedury/