31 Maja 2018

Te Deum i wielki finał

Brzozowe poświęcone gałązki trzeba zerwać przy każdym ołtarzyku i zanieść do domu, zatknąć za święty obraz dla ochrony przed nieszczęściem.